Евтини Строителни Услуги
Арион 54 ЕООД
Дистрибутор на немски материали
Строителни услуги Варна


моб.: 0878 448 663
E-mail: arion54@abv.bg

Предотвратяване и отстраняване на щети от влага във вътрешни помещения

 

 

 

Жилищна влага

Сухите стени са предпоставка за здравословно и уютно жилище.
Влажните стени застрашават здравето на живущите и целоста на сградата.
Освен това за отопление на жилищните помещения трябва да се изразходва значително повече енергия,  защото влагата влошава изолационните свойства на стените и поетата влага трябва да се изпари чрез отопление.
За да можем ефикасно да подходим към щетите нанасяни от влагата,  да мажем да ги отстраняваме и предотвратяваме,  трябва да познаваме някои строително-физични закономерности и естествено да се съобразяваме с тях.
Щети от влага в следствие кондензиране/оросяване/ по стените и таваните се появяват тогава,  когато или повърхностната t° e прекалено ниска по отношение влажноста във въздуха в помещението или изобщо имаме прекалено висока влажност.   Тези щети стават видими обикновенно чрез оцветяване или плесенясване на стените.

 

Влажноста на въздуха

Въздухът винаги съдържа вода под формата на невидима водна пара. Съдържанието на влага във въздуха може да се  измерва с хигрометър. Показанието на уреда 60% показва, че въздуха е достегнал 60% от способноста си да поема влага.
Количеството на поетата влага зависи от неговата t°.  Въздух с 20°С може да поеме максимум 17.3гр/м³ водна пара.
Това е ненаситената влажност.
Когато хигрометъра показва 100% при относителна влажност от 60% при 20°С, въздуха съдържа 17.3/100х60=10.4гр./м³ водна пара.
Тази стойност,   по-точно 10.6гр./м³ е относителната влажност във въздуха 12°С. Температурата,   при която въздухът достига максимална влажност, се нарича точка на оросяване.
Ако въздух с 20°С и с относителна влажност 60% се охлади на 12°С,   неговата точка на оросяване е достигната.    При по нататъшно охлаждане въздухът отдава излишната си влага.   Върху студени повърхности се отлага вода-роса. Въздух с 0°С може да поеме максимум 4.8 гр./м³ водна пара.
При относителна влажност от 98%/мъгла/,   въздухът съдържа 4.8/100х98=4.7 гр./м³ водна пара.
Ако въздух от 0°С и 98% относителна влажност се затопли на 20°С,
неговата относителна влажност става само   4.7/17.3х100=27%

Като обобщение може да се отбележи:
Студеният въздух може да поеме само малко водна пара.Способноста да поема водна пара влага е толкова голяма, колкото по- топъл е той.
Студеният въздух е по-сух от топлия.
Затопли ли се студеният въздух, относителната му влажност се понижава.
Проветрението през зимата внася студен  и по-сух въздух в топлото по-влажно помещение.При затопляне на помещението влажноста му пада, тъй като въздухът може да поема допълнителна влажност, например по стени и мебелировка.

 

Температура и влажност на въздуха в жилищни помещения

За достигане на приятен жилищен климат е необходимо да се постигне определено отношение между температурата и влажноста.
Помещения с t° между 18 и 20°С могат да се класифицират по отношение на относителната влажност на въздуха,  както следва:

Под 45%-сухи помещения
От 45 до 60%-нормално влажни помещения
От 60 до 80%-влажни помещения
Над 80%-мокри помещения
Според начина и продължителноста на използване през студеното годишно време се препоръчват като приятни и достатъчни следните температури:

Всекидневна -20 до 23°С
Спалня-16 до17°С
Кухня 18 до 20°С
Баня 20 до 24°С
Килер, коридор, тоалетна -15 до 17°С

 

Повърхностни температури

Освен от температурата и от влажноста в помещениятя,  отлагането на влагата зависи и от повърхностните температури.
Вътрешните стени отделящи две отопляеми помещения,  както и   намиращите се в помещенията мебели, бързо приемат вътрешната темперетура.
Вътрешните повърхности на външните стени през зимата са винаги по-хладни от въздуха в помещенията.   Тези t° разлики в помещение-външна стена може при зимни t° и не достатъчна външна изолация да достигне разлика от 6°С.  В областа на топлите мостове и ъглите на помещенията,  разликата е още по-голяма.  Стени с тежко изпълнение/бетон, пясък, тухли с висока плътност/ много слабо се затоплят при затопляне на охладени помещения.

От къде идва влагата?

В едно четири членно домакинство може да се отдели дневно 13 литра вода под формата на водна пара:
Чрез издишвания въздух от живущите се отделя до 8л.
Чрез готвене 2л.
Чрез къпане, пране и т.н до 8л.
Мокрите кърпи в банята отдават своята влага на околния въздух.   Изпарява се и водата от цветята и от аквариума.

Къде отива влагата?

Произведената в жилищни помещения влага се стреми да се разпространи към по-сухите области в жилището.   През зимата студеният въздух винаги е по-сух от топлия в жилището.   Влагата се устремява/придвижва/ навън в достатъчни количества,   обаче само през съществуващите вентилационни отвори във външните стени.    Вентилационни отвори са фуги на врати и прозорци,   както и отворени прозорци.   Преминаващото по дифузионен път през стените количество влага е толкова малко,  че почти не допринася за обезвлажняването на жилищни помещения.   По-скоро от постоянната висока влага в помещенията се овлажнява незащитената повърхност на външните стени.

 

Кога се получава щета от влага?

Ако влагата не може да излезе от помещението-затворени врати и прозорци, уплатнени фуги-то влажноста на въздуха в помещението постояно се покачва.  Всички поемащи влага предмети в помещението предизвикват изравняване на влажноста,  тоест едно бавно покачване на относителната влажност.   Тези акумулатори на влага са:  тапети,   горни слоеве на мазилки,  пердета,  завеси, килими,  легла,  спално бельо, дрехи,  тапицирани и дървени мебели.
В една спалня с около 48м³ обем,  въздухът съдържа при t° 16°С и относителна влажност 50% около 326гр. вода.   Двама спящи отдават за 1час около 80гр.вода,  като за 8часа сън това са общо 640гр.   Това водно количество с нарастване на влажноста се поема от влагопоглъщащите кондензатори.  Въздухът може да поеме само част от това количество.   През деня кондензаторите отдават влагата си на въздуха,  водата се изпарява.   Това става само в случей,  че помещението се отоплява.   За отвеждане на влагата помещението трябва да се проветри.   При липса на отопление и вентилация, помещението бързо се превръща в мокро помещение.   По този начин щетите от влага са предварително прогромирани.

Къде ще се появят щетите?

Най-силно застрашени са студените повърхности в жилището:
Външни ъгли на сгради
Външни стени зад мебелите
Топлинните мостове

Проблемен случай: външен ъгъл на сграда

В ъглите на помещенията,  образувани от две външни стени,  често се получава овлажняване в следствие отлагане на водна пара.   И то много по-бързо отколкото по повърхноста на самите стени.   Това явление е лесно обяснимо: ъгълът на стаята е по-студен от стените.
На малка област за поемане на топлина отвътре противостои голяма област на топлоотдаване отвън.   Около външния ъгъл вее топлотдаващ вятър.   Във вътрешния ъгъл липсва топлодвижеща въздушна циркулация.

Проблемен случай: шкаф-външна стена

Външните стени на шкафове и други мебели,   стоящи плътно до стените
са особено застрашени от влага,   както и съдържанието на тези мебели. Мебелите действат като дебел изолационен слой,   стайната топлина се задържа и не достига до стената.  Липсва въздушна циркулация-стената се охлажда.
Още при 38% върху стената зад шкафа се отлага вода.   При нормална влажност на въздуха от 50% шкафа заедно със съдържанието си се навлажнява.  Определена като криминална строително физична ситуация се получава,  когато този шкаф стои в ъгъла,  образуван от две външни стени.   В ъгъла става толкова студено,  че месеци наред се отлага влага.    Влагата прониква през боята или тапетите в мазилката и зидарията.    Тя остава там до тогава,  докато температурните условия не се променят.   Една външно навлажнена стена провежда много по-бързо скъпо струваща топлинна енергия,  отколкото сухата стена.
Шкаф плътно до външната стена:
Липсва въздушна циркулация
Охлаждане
Оросяване

Проблемен случай: топлинен мост

Топлинните мостове са локално органични места в стени и тавани,  които показват по-висока топлопроводимост,  отколкото останалата повърхност.
Топлинни мостове могат да бъдат:
Фуги в хоросана на топлозидарията
Шпакловани връзки между тухли и изолационни плочи
Укрепителни връзки на зидария/гвоздеи,  болтове,  буци от хоросан или лепило/
Бетонни греди при бетонни носещи тавани
Бетонни щурцове
Неизолирани каси за щори/роладенкастени/
Бетонни пояси межу стена и таван
Колони,  подпори,  усилвания  от бетон и метал в стената и тавана
Бетонни плочи,  преминаващи в тераса или балкон
По-висока топлопроводимост в областа на топлинните мостове предизвиква по-ниска повърхностна температура,  отколкото околните повърхности.   Когато помещението се отопли,  мястото на топлинния мост се затопля много слабо.   На студените повърхности при по-висока влажност лесно се отлага влага и се променя стената,   като и се създава възможност за разтеж на плесенни култури.

Как могат да се отстранят и предотвратят щетите от влага?

Причината за щетите е „както бе изяснено по-горе,  високата или прекомерно висока влажност при ниска повърхностна  t°.   Три цели се преследват при отстраняване на щети и по-точно:

  1. Да се понижи влажноста на въздуха в помещението
  2. Да се повиши повърхностната t°на засегнатите места
  3. Да се предпазят засегнатите места от влага.

 

Какво може да направи занаятчията?

Преди отстраняване на щетите от влага цялото помещение трябва да се изсуши,  както стените и тавана.    Живущите трябва да са готови да чрез интентензивно отопляване  /един час отопляване-пет минути проветряване/.
При необходимост може да се използва кондензиращ изсушител,  както и калорифери или излъчватели за стени.
Съществущата плесен трябва да се отстрани с телена четка.   Плесенните спори трябва да се унищожат с пламък или отровни разтвори.   Изронената мазилка трябва да се изчисти и поднови,  после да се грундира с разтвор, препарирана с фунгицид.
Върху подновените и почистени стени и тавани се залепват депронови изолационни плоскости/ДИП/.
Ниската топлопроводимост на тези плоскости предизвиква по-бързо покачване на повърхностната t° при затопляне на помещението,  особено в областите на топлинни мостове.   Структурата от затворени клетки прави материала непромукаем и следователно с нисък коефициент на пропускане на водна пара.   При евентуално оросяване на изолационната плоскост, последващите зад нея слоеве са предазени от влага и кондензат.   ДИП не предлага хранителна среда за плесенните спори.   Образува неутрална основа за тапети,   дисперсионни бои,   дисперсионни мазилки от изкуствени смоли и фаянс.   Схема на мострена къща показва възможностите за приложение на ДИП за саниране на щети от влага,   за повишаване на повърхностната t° и за намаляне на термозагубите.

Какво може и трябва да направи обитателят на жилището?

Дори и най-добрите ремонти и възтановителни работи за предпазване и отстраняване на щети от влага са безполезни,   ако живущите сами не се грижат за достатъчното обезвлажняване на жилището си.
На прекомерното овлажняване може да се подейства по-следния начин:


1 ВАЖИ ЗА ВСИЧКИ ПОМЕЩЕНИЯ:
Отделните помещения да се отопляват по-възможност равномерно, температурните разлики между тях да са по-малки.
Стоящи и висящи плътно до стената мебели и завеси да се поставят или окачат по-далеч от нея.   Картините да се монтират с дистанционни шайби.
Ъглите на външните стени да не се закриват с мебели.    При мебели с височина до тавана,  цокълът и блендата да са с вентилаторниотвори.
Дистанция от пет сантиметра от стената позволява необходимата въздушна циркулация.
Вентилатор,  мотиран странично отзад на шкафа и включван неколкократно в денонощието също допринася за циркулация на въздуха и отвеждане на влагата
2 БАНИ
Баните трябва да се затоплят преди ползване,  за да имат стените достатъчно висока температура,  когато се образува водна пара.   Застрашените от влажните ъгли в банята /например в бани без прозорци/ , трябва да се подгреят с поставен насреща излъчвател или калорифер.   Особено бързо се нагряват залепените изолационни плоскости.
След ползване,  излишната влага в малките бани може да се отведе с вентилатор, в случай, че проветрението от прозорците не е достатъчно или пък липсват прозорци изобщо.   В бани с принудителна вентилация вратата към останалите помещения трябва да е снабдена с вентилационен шлиц.
3 КУХНИ
В кухните произведената по време на готвене влага трябва принудително да се отведе с аспиратор,  при което трябва да се отниме въздух от топлата част на жилището.   В случая много помага вентилационен шлиц на кухненската врата. Освен това е необходимо в края на готвенето кухнята за кратко време да се проветри.
4 СПАЛНИ
Спалните помещения трябва да се отопляват и многократно да се проветряват.  Пет минути са достатъчни,  за да може да се смени топлият влажен въздух с по-студен и по-сух и да се изпари влагата от стените  ,мебелите,  леглата и подовите настилки.
Късото проветряване не охлажда стените и мебелите.   Неотопляемите спални помещения трябва постоянно да се проветряват.   Вратата към останалото жилищна пространства трябва да се държи плътно затворена,  за да не навлиза влажен-топъл въздух в студеното помещение.